Tuesday, January 13, 2009

PENTADBIRAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA DI MALAYSIA. PENENTUAN BIDANG KUASA BERDASARKAN NILAI DAN JENIS HARTA.

1. AMANAH RAYA BHD
Dahulunya dikenali sebagai Pemegang Amanah Raya dan Pegawai Pentadbir Pusaka Malaysia. Jenis Harta Pusaka RingkasSi mati meninggalkan harta-harta alih sahaja dan jumlah nilainya tidak melebihi RM 600,000.00

2. UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA, JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN/PEJABAT TANAH
Pembahagian Harta Pusaka Kecil

3. MAHKAMAH TINGGI
Si mati meninggalkan harta alih sahaja, atau harta-harta tidak alih sahaja atau harta-harta tidak alih bersama-sama harta alih dan jumlah nilainya melebihi RM 600,000.00 atau kurang RM 600,000.00 bagi harta bukan Islam yang meninggalkan wasiat

PIHAK BERKUASA LAIN
§Khusus untuk kakitangan kerajaan/badan berkanun
§PembahagianHarta alih (movable property) yang nilainya tidak melebihi RM 2,000
Pekeliling Perbendaharaan bil. 2/86

PENAMA
Harta alih yang ada penama seperti:
1.KWSP
2.Insuran
3.LUTH
Hendaklah dituntut oleh penama melalui agensi berkenaan

No comments: