Wednesday, January 14, 2009

Majlis Taklimat Pembahagian Harta Pusaka Kecil Dan Tanah Adat

ANJURAN BERSAMA :-
1. PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN.
2. UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN
PERSEKUTUAN.
3. PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN


Bertempat di Bilik Gerakan Pejabat Daerah dan Tanah Seremban 2, 24 Disember 2008 pada jam 9.00pagi satu Majlis Taklimat Pembahagian Harta Pusaka Kecil Dan Tanah Adat telah berlangsung dengan jayanya. Majlis taklimat ini juga diadakan adalah kerana ingin mendapatkan maklum balas dan maklumat permasalahan yang berlaku ke atas setiap orang awam mengenai permasalahan yang melibatkan Harta Pusaka.Tuan Pegawai Daerah Seremban Tuan Haji Mohd Bahrudin bin Mahfuz ,kakitangan serta pihak pentadbiran daerah mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada semua pihak dan Puan Hajjah Karimah binti Othman (Ketua Penolong Pengarah Unit Pembahagian Harta Pusaka Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Negeri Sembilan)yang sudi hadir bagi menjayakan majlis ini .Pihak pentadbiran mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu yang hadir.
Disamping itu, secara tidak langsung majlis taklimat ini juga dapat mendekatkan Pihak Pentadbiran Pejabat Daerah dan Seremban dengan orang ramai serta tetamu yang hadir secara tidak langsung bagi mengenalpasti kekurangan dan mengatasi serta menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku. Taklimat ini diadakan sebagai satu saluran untuk memberi pemahaman kepada semua pemilik mengenai Harta Pusaka Kecil dan Tanah Adat.Semoga tetamu yang hadir dan orang ramai mengambil peluang dari taklimat yang diadakan ini dan bersama-sama memikul tanggungjawab sebagai ejen yang memaklumkan kepada orang ramai.Sila hubungi Pihak Pentadbiran ini di talian 06-6032200 sambungan untuk sebarang pertanyaan mengenai Harta Pusaka Kecil atau 06-7613939 Pejabat Pesaka Negeri Sembilan.

Majlis Taklimat PESAKA

Sekitar permandangan perjalanan Majlis Taklimat PESAKA dimana mendapat sambutan kehadiran yang menggalakkan daripada Pengerusi JKKK Kampung di Daerah Seremban.

Tuesday, January 13, 2009

PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECILTAKRIF HARTA PUSAKA
Segala harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk diwarisi oleh keluarganya dan lain-lain
Kamus Dewan Edisi Ke 3

RUKUN PUSAKA
1.SIMATI
§Islam
§Bukan Islam


2. WARIS
§Islam
§Bukan Islam


3. HARTA
§ Harta Tak Alih
§ Harta Alih

BIDANG KUASA PEMBAHAGIAN DAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA

PERKARA 4(e)(1) SENARAI 2, JADUAL KESEMBILAN PERLEMBAGAAN
Undang-Undang berkaitan pewarisan harta berwasiat dan tidak berwasiat adalah terletak di bawah senarai Persekutuan


PERKARA 4(e)(2)
Hukum Syarak dan Undang-Undang diri dan keluarga bagi Orang Islam termasuk Hukum Syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tidak berwasiat adalah terletak di bawah senarai negeri

PENTADBIRAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA DI MALAYSIA. PENENTUAN BIDANG KUASA BERDASARKAN NILAI DAN JENIS HARTA.

1. AMANAH RAYA BHD
Dahulunya dikenali sebagai Pemegang Amanah Raya dan Pegawai Pentadbir Pusaka Malaysia. Jenis Harta Pusaka RingkasSi mati meninggalkan harta-harta alih sahaja dan jumlah nilainya tidak melebihi RM 600,000.00

2. UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA, JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN/PEJABAT TANAH
Pembahagian Harta Pusaka Kecil

3. MAHKAMAH TINGGI
Si mati meninggalkan harta alih sahaja, atau harta-harta tidak alih sahaja atau harta-harta tidak alih bersama-sama harta alih dan jumlah nilainya melebihi RM 600,000.00 atau kurang RM 600,000.00 bagi harta bukan Islam yang meninggalkan wasiat

PIHAK BERKUASA LAIN
§Khusus untuk kakitangan kerajaan/badan berkanun
§PembahagianHarta alih (movable property) yang nilainya tidak melebihi RM 2,000
Pekeliling Perbendaharaan bil. 2/86

PENAMA
Harta alih yang ada penama seperti:
1.KWSP
2.Insuran
3.LUTH
Hendaklah dituntut oleh penama melalui agensi berkenaan

PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL

AKTA HARTA PUSAKA KECIL, (PEMBAHAGIAN)1955 (AKTA 58).

TAARIF HARTA PUSAKA KECIL
Harta si mati yang mengandungi keseluruhan atau sebahagian harta tak alih yang terletak dalam mana- mana negeri dan nilaiannya tidak melebihi RM 600,000
- Si mati tidak meninggalkan wasiat
- Akta Wasiat 1959 berkaitan

RUKUN PUSAKA KECIL

RUKUN 1
§SIMATI
§Kematian dibuktikan
§Surat mati
§Permit Kubur
§Surat Akuan
§Perintah Anggapan Kematian Mahkamah Tinggi

Rukun 2
§Si mati mestilah memiliki harta tak alih
§Interpretation Act 1967 (Akta Taarifan) – Seksyen 66
§PEKELILING KPTG BIL. 18 TAHUN 1976

Maksud tanah atau kepentingan / faedah yang diperolehi dari tanah :-
§Tanah – semua jenis hakmilik tanah dan simati sebagai pemilik berdaftar – pemilik
semua /sebahagian.


Kepentingan atau faedah yang diperolehi dari tanah :-
§Tanah Dalam Daftar Pegangan (ROH)
§Simati sebagai pemegang amanah
§Hak simati dipegang amanah
§Si mati sebagai Pentadbir / Wasi / wakil / penerima wasiat
§Simati sebagai pembeli
§Simati sebagai waris dalam satu harta pusaka tanah yang sedang dibahagikan
§Si mati pemegang PA
§Peserta FELCRA / RTBB RISDA
§Memiliki rumah atas tanah orang lain
§Simati sebagai penyewa
§Simati mendapat tanah kerajaan – premium telah dibayar
§Si mati pemegang pajakan
§Tanah simati telah diambil semula oleh kerajaan – pampasan

HARTA ALIH
WANG TUNAI, SAHAM, SIMPANAN BANK, KWSP, INSURANS, KENDERAAN , SENJATA API, BARANG KEMAS DAN BARANG -BARANG BERHARGA.
Catatan ; tidak termasuk semua jenis lesen.

Rukun 3
§Nilaian Keseluruhan Harta tidak melebihi RM600,000.00 ( 2 Juta)

Rukun 4
§Tidak meninggalkan Wasiat
§Islam
§Bukan Islam

PERMOHONAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL

TUNTUTAN PEMBAHAGIAN HENDAKLAH DISEGERAKAN


SIAPAKAH YANG LAYAK MEMBUAT PERMOHONAN-SEK 8(1)

§Waris-waris si mati seperti balu lelaki atau perempuan, anak lelaki atau perempuan,
baitulmal (Majlis Agama Islam).
§Pemiutang dan orang yang memasukkan
kaveat persendirian di atas harta si mati.
§Pembeli seperti yang ditaarifkan bawah seksyen 2
§Pemegang gadaian atau pemegang pajakan.
§Penghulu atau Pegawai Petempatan yang diarahkan oleh Pentadbir Tanah.
§Amanah Raya Berhad.


PETISYEN DI BAWAH SEK 8


MENGGUNAKAN BORANG A
~ hanya satu petisyen sahaja boleh dimasukkan atas pusaka seseorang simati
~ bayaran – RM10/- (Pindaan RM30)

Wednesday, January 7, 2009

Kemukakan Permohonan

KE MANAKAH PERMOHONAN (BORANG A) HENDAK
DIKEMUKAKAN?
1. Dikemukakan di Pejabat Tanah di mana harta tidak alih terletak.

2. Jikalau si mati meninggalkan harta tidak alih di daerah yang berlainan di negeri yang sama atau negeri yang berlainan, permohonan hendaklah dikemukakan ke Pejabat Tanah di mana nilai harta yang paling tinggi terletak.

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN
§ Bukti kematian
§ Salinan hakmilik diakui sah oleh Pentadbir
§ Perjanjian jualbeli rumah/bangunan/tanah
§ Salinan kad pengenalan semua waris
§ Salinan dokumen harta alih seperti penyata akaun, ASB, LUTH, KWSP, kenderaan, senjata api dsb
§ Penyata hutang/piutang simati

Proses Permohonan

Proses Permohonan
§ Permohonan lengkap dihantar ke Unit Pembahagian Pusaka JKPTG.
§ Permohonan didaftar ke dalam Sistem Maklumat Berkomputer.
§ Borang B ke Mahkamah Tinggi Pusat Kuala Lumpur (Bahagian Kuasa Mati)
§ Permohonan nilaian ke JPPH


DAFTAR PERMOHONAN
(Borang B/ Kad Biru)
Rujukan kepada Pendaftar Pusat Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur
- setiap permohonan akan direkodkan
- tidak membenarkan permohonan bertindih (kecuali ARB).
- ada halangan – Kaveat LA (6 Bulan)
Borang C – Putih / Kuning – lesen pembahagian

Penilaian Harta
§ Nilaian Tarikh Mati Untuk Tentukan Kadar Duti Harta Pusaka.
§ Nilaian Tarikh Permohonan Untuk Penentuan Bidang Kuasa
§ Nilaian Semasa (Ikut Keperluan) Untuk Tujuan Tebus Beli Baitulmal Dan Tebus Beli Bahagian Waris Atau Untuk Tujuan Lelongan Atau Tender Antara Waris.

Perbicaraan

PERBICARAAN HARTA PUSAKA KECIL

§ Pengesahan Borang C Mahkamah Tinggi
§ Nilaian Keseluruhan Harta telah dibuat
§ Penentuan Bidang Kuasa Telah dibuat

PROSEDUR PERBICARAAN

§ Notis pembicaraan
§ – Borang D / DD – 15 hari
§ serahan tangan / pos berdaftar
§ Semua waris di kehendaki hadir pada hari perbicaraan.
§ Pemohon wajib hadir.
§ Waris yang tidak dapat hadir – borang persetujuan bersumpah
§ Saksi
§ Majistret
§ Pentadbir tanah
§ Persuruhjaya Sumpah

PERBICARAAN

§ Perbicaraan
§ Mahkamah Rendah - terbuka
§ Keterangan bersumpah
§ Saksi Bebas – jika perlu /diarahkan
§ Membawa semua dokumen asal
§ Berpakai sopan / tidak menjolok mata
§ Tidak menganggu proses perbicaraan

Contoh Borang D


Keterangan Palsu & Bantahan

KETERANGAN PALSU
§ Satu kesalahan jenayah
§ Hukuman di bawah Kanun Keseksaan
§ Seksyen 191 dan 193 Kanun
§ Penjara atau denda / kedua-nya sekali.
§ Memalsukan maklumat (borang A) – Akta Akuan Berkanun

BANTAHAN
Bantahan (jika ada) hendaklah dibuat pada atau sebelum perbicaraan harta pusaka simati dijalankan

PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA

PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA

Peguambela dan Peguamcara tidak berhak hadir dalam perbicaraan bagi mewakili mana-mana pihak melainkan mendapatkan kebenaran Pentadbir Tanah
- Seksyen 31(1) Akta.

Pembahagian Harta Pusaka

CARA PEMBAHAGIAN HARTA

Bagi orang Islam, prinsip pembahagian adalah mengikut hukum syarak. Bahagian waris-waris ditentukan mengikut faraid (Al-Quran Surah Al-Nisa’ayat 11, 12 dan 176).

Senarai waris yang berhak menerima pusaka:

Waris lelaki 15 orang
1. Anak lelaki
2. Cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah
3. Bapa
4. Datuk sebelah bapa dan keatas
5. Saudara lelaki seibu sebapa
6. Saudara lelaki sebapa
7. Saudara lelaki seibu
8. Anak saudara lelaki seibu sebapa
9. Anak saudara lelaki sebapa dan ke bawah
10. Bapa saudara seibu sebapa
11. Bapa saudara sebapa
12. Anak bapa saudara seibu sebapa
13. Anak bapa saudara sebapa
14. Suami
15. Tuan

Waris perempuan 10 orang
1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan daripada anak lelaki
3. Ibu
4. Nenek sebelah ibu
5. Nenek sebelah bapa
6. Saudara perempuan seibu sebapa
7. Saudara perempuan sebapa
8. Saudara perempuan seibu
9. Isteri
10. PuanCara Pembahagian
Si mati Osama Laden m/kan
Latifah Omar - ibu – 1/6 bhg = 4/24 - 20/120bhg
Laden bin Saddam – ayah – 1/6 bhg = 4/24 - 20/120bhg
Siti Nor bin Din – isteri - 1/8 bhg= 3/24 - 15/120bhg
Ahmad Osama –a/l – 2 bhg - 26/120bhg
Samat Osama – a/l – 2bhg - 26120bhg
Nor Diana Osama – a/p – 1 bhg - 13/120bhg
Jumlah Bhg anak - 5 bhg
Jumlah Bhg 5 x 24 = 120 bhg
Bhg ibu 4 x 5 = 20 bhg Jumlah bhg
Bhg ayah 4 x 5 = 20 bhg 55 bhg
Bhg isteri 3 x 5 = 15 bhg
55 bhg – 120 = 65bhg (baki) di bahagi 5bhg = 13bhg
Anak lelaki seorang 2 bhg x 13 = 26 bhg
Anak Perempuan seorang 1 bhg = 13 bhg

Contoh
Simati Lelaki m/kan
Isteri – 1/8 - 6/48bhg
Anak lelaki 2 orang x 2 = 4 - 14/48bhg
Anak Perempuan 2 orang x 1= 2 - 7/48bhg
Bahagian anak = 6

Contoh
Si mati m/d bujang m/kan
Ayah – 2/3 bhg
Ibu – 1/3 bhg

Contoh
Simati m/kan
Isteri – 1/8bhg - 3/24bhg
2 orang a/p – 2/3bhg - 16/24 bhg
Saudara lelaki sib - 2/24 bhg
Saudara lelaki sib - 2/24 bhg
Saudara perempua sib - 1/24 bhg
Waris Untuk Bukan Islam


Sekiranya si mati TIADA meninggalkan IBUBAPA /IBU/BAPA, PASANGAN DAN ANAK-ANAK -
§ Adik-beradik lelaki dan perempuan si mati (sama rata). Jika tiada:-
§ Datuk dan nenek si mati (sama rata). Jika tiada :-
§ Bapa saudara dan ibu saudara(sama rata). Jika tiada :-
§ moyang-moyang si mati (sama rata). Jika tiada :-
§ moyang saudara simati (sama rata)

PEMBAHAGIAN CARA MUAFAKAT
§ Hanya boleh dilaksanakan setelah kesemua waris yang berhak bersetuju.
§ Penjaga kepada waris yang bawah umur / tidak sempurna akal hadir.
§ Hak dan bahagian/kepentingan waris bawah umur / tidak sempurna akal terpelihara
§ Tidak bertentangan dengan undang- undang atau sekatan kepentingan tanah
§ Contoh tanah Felda / Rancangan Tanah Pinggir
§ Akta Tanah Berkelompok

PERINTAH PEMBAHAGIAN:
1. BORANG E - SEK. 13

2. PERINTAH UNTUK KEMASUKAN
KAVEAT-SEK.13(2)

3. SURAT MENTADBIR KUASA-SEK.13

4. PERLANTIKAN PENJAGA-SEK 10

PERLAKSANAAN PERINTAH
§ Tanggongjawab pemohon / waris.
§ Pastikan tiada kesilapan – semak
§ Harta Tak Alih – Pejabat Tanah / Pendaftar Hak Milik
§ Harta Alih – Tuntutan melalui Agensi yang berkenaan.

PERMOHONAN YANG KEMUDIAN

BORANG P(SEKSYEN 17)

Permohonan yang dibuat ada kali yang kedua dan berikutnya selepas permohonan kali pertama dikeluarkan perintah pembahagian.1. Ada harta yang tertinggal yang tidak dibicarakan pada permohonan yang terawal.

2. Apabila perlu untuk melantik seorang pentadbir baru atau membatalkan pentadbir supaya harta-harta tersebut dibahagikan kepada warisnya.

3. Apabila perlu untuk melantik seorang pemegang Amanah baru atau membatalkan pemegang amanah bagi menurunkan harta-harta kepada waris- waris yang telah dewasa.

4. Untuk membatalkan / menarik balik kaveat pendaftar yang telah dimasukkan perbicaraan awal.

Perbicaraan dan Perintah Pembahagian
Rayuan dan Bayaran

Rayuan dan Bayaran

Isu Berbangkit - Harta Pusaka


Friday, October 31, 2008

Cuba semak, mana tahu anda mewarisi tanah di NS

Cuba semak, mana tahu anda mewarisi tanah di NS - sumber Syarak Mengata , Adat Menurut (http://waghih.blogspot.com)

Di N.Sembilan ini begitu banyak tanah terbiar, terutamanya tanah adat. Bukan setakat tanah yang terbiar, malahan rumah banglo beratap genting yang tersergam indah pun banyak terbiar di N.Sembilan ini. Berlainan dengan negeri di pantai timur seperti Terengganu. Setiap tanah akan dibahagi-bahagikan kepada anak beranak untuk dibuat tapak rumah. Itu adalah hakikatnya.Tanyalah orang N.Sembilan siapa yang nak buat rumah di tanah adat ? Rata-ratanya menolak untuk membuat rumah atau mengusahakan tanah adat , termasuk golongan wanita seperti ibu dan kakak saya, menyebabkan tanah adat di N.Sembilan ini hampir tiada nilai. Akibatnya banyaklah tanah dan rumah terbiar di negeri beradat ini.Akibat dari itu kemungkinan besar banyak cukai-cukai tanah yang tidak berbayar, dan kemungkinan besar akan dirampas oleh kerajaan negeri.Kini kita boleh semak secara online di Pejabat Tanah Negeri Sembilan samada kita atau saudara mara kita , terutama datuk nenek kita samada mereka mempunyai tunggakan cukai tanah yang belum dibayar.Laman web Pejabat Tanah Negeri Sembilan ini http://ptgns.ns.gov.my/qry_cukai_kp.php dan Pejabat Tanah Seremban ini http://cukaitanahseremban.blogspot.com memberikan begitu banyak informasi yang berfaedah untuk kita semua. Cubalah tengok, mana tahu kita mewarisi tanah ratusan hektar bernilai jutaan ringgit menunggu masa untuk dirampas.

Pejabat Tanah Dan Galian Diminta Kaji Semula Status Tanah - sumber BERNAMA

SEREMBAN, 2 Jan (Bernama) -- Pejabat Tanah dan Galian (PTG) Negeri Sembilan diminta supaya mengkaji semula status tanah di semua kawasan bandar bagi mengelakkan pemiliknya dibebani bayaran cukai tanah yang tinggi.Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Hasan berkata ramai pemilik tanah mengadu kerana mereka dikehendaki membayar cukai tanah yang tinggi berikutan tanahnya yang ditulis tidak berstatus pada geran ditukar secara automatik kepada berstatus perniagaan."Masalah itu berlaku berikutan peraturan baru dalam Kanun Tanah Negara yang mahu setiap tanah di kawasan bandar diklafikasikan sama ada berstatus pertanian, kediaman, perniagaan atau perindustrian," katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di sini, Rabu.Katanya PTG perlu memeriksa semula status semua tanah terbabit memandangkan tidak semua tanah di kawasan bandar berstatus perniagaan kerana ada yang kosong kerana tidak dibangunkan, berstatus kediaman, pertanian dan perindustrian."Jadi, adalah tidak adil sekiranya mereka turut dikenakan cukai tanah dengan bayaran status perniagaan sedangkan tanah mereka berstatus kediaman dan tanah kosong kerana tidak dibangunkan" katanya.Sehubungan itu, katanya pegawai PTG diberi kuasa untuk menggunakan budi bicara mereka dalam menilai status tanah yang diperiksa sebelum mengemukakan laporan kepada Exco untuk kelulusan.

-- BERNAMA

Thursday, September 18, 2008

Penampalan Warta dan Notis 8A

Pergerakan Pasukan Petugas Khas bersama-sama wakil Penghantar Notis untuk tindakan penampalan di kawasan-kawasan tetentu bagi memenuhi syarat yang tertera pada surat akuan yang akan dipenuhi oleh penghantar notis.Tindakan ini adalah agar pemilik dapat mengetahui bahawa ini adalah tindakan terakhir dari Pejabat Tanah Seremban sebelum tindakan perampasan dilakukan.