Tuesday, January 13, 2009

PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECILTAKRIF HARTA PUSAKA
Segala harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk diwarisi oleh keluarganya dan lain-lain
Kamus Dewan Edisi Ke 3

RUKUN PUSAKA
1.SIMATI
§Islam
§Bukan Islam


2. WARIS
§Islam
§Bukan Islam


3. HARTA
§ Harta Tak Alih
§ Harta Alih

BIDANG KUASA PEMBAHAGIAN DAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA

PERKARA 4(e)(1) SENARAI 2, JADUAL KESEMBILAN PERLEMBAGAAN
Undang-Undang berkaitan pewarisan harta berwasiat dan tidak berwasiat adalah terletak di bawah senarai Persekutuan


PERKARA 4(e)(2)
Hukum Syarak dan Undang-Undang diri dan keluarga bagi Orang Islam termasuk Hukum Syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tidak berwasiat adalah terletak di bawah senarai negeri

No comments: